Betingelser og vilkår

Kjøps- og leveringsvilkår

Salgs- og leveringsvilkår

Vilkårene nedenfor gjelder alle leveranser fra Coor Service Management AS, org. nr. 983 219 721 (Norge), til deg som forbruker, og i tillegg til de vilkårene du godkjente da du registrerte deg som kunde hos oss.

Levering og transport

Levering av varen skal regnes som utført når du som forbruker har fått utlevert varen. Utlevering skjer utelukkende på stedet i kantinen/kiosken/kafeteriaen (blir angitt i bestillingsbekreftelsen) og i utleveringsstedets vanlige åpningstid (oppgitt på bestillingssiden). Leveringen blir gjennomført i form av personlig avhenting, og leveringstiden kan variere med type kjøp og type vare, i henhold til det som blir oppgitt under bestillingen og i bestillingsbekreftelsen.

Reklamasjon

Risikoen for varen går over på deg som forbruker ved leveringstidspunktet. [Hvis varene ikke blir hentet på avtalt leveringstidspunkt, går ansvaret for varene over på deg som forbruker når det har gått rimelig tid etter slikt avtalt tidspunkt.] Eventuelle feil eller mangler ved leveringen skal påpekes i rimelig tid etter at feilen blir oppdaget. Som forbruker skal du tydelig beskrive feilen eller mangelen. Hvis du oppdager feil eller mangler, skal du snarest kontakte utleveringsstedet. For varer med kort eller begrenset holdbarhet er reklamasjonsretten begrenset til den holdbarhetsperioden som er oppgitt eller kan forventes å gjelde for varen. Reklamasjon må gjøres til det stedet der utleveringen fant sted.

Pris og betaling

Her i nettbutikken kan du bestille varer og betale med Visa- eller Mastercard-kort. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Angrerett

Som forbruker har du angrerett i henhold til bestemmelsene i loven om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27). Ved bestilling av næringsmidler gjelder det imidlertid ingen angrerett.

Dokumentasjon og veiledning

I den grad det finnes produktbeskrivelser eller bruksanvisninger til varen, skal den følge med leveransen fra Coor Service Management AS. Ønsker dere flere opplysninger eller råd fra Coor Service Management AS, vil disse kun være veiledende. Coor Service Management AS garanterer at varene oppfyller kravene til CE-merking.

Behandling av personopplysninger

Når du sender bestillingen, samtykker du til at Coor Service Management AS kan behandle personopplysningene dine i tråd med de vilkårene du godkjente da du registrerte deg som kunde hos oss. Vi forbeholder oss rett til å behandle personopplysningene, både selv og ved bruk av underleverandører, for å kunne gjennomføre bestillingen din. Opplysningene vil kun bli registrert og brukt i den grad det er nødvendig for å gjennomføre bestillingen.